Wednesday, 22 April 2015

TANDA-TANDA HATI YANG MATI

بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamu'alaikum~

sedikit perkongsian

1. "Tarkush sholah', - berani meninggalkan
salat fardhu.
2. "Adzdzanbu bil farhi",- tenang tanpa
merasa berdosa padahal sedang melakukan
dosa besar.
3. "Karhul Qur'an", - tidak mahu membaca
Alquran.
4. "Hubbul ma'asyi", - terus menerus
maksiat.
5. "Asikhru", - sibuknya hanya mengumpat
saja dan buruk sangka, serta merasa dirinya
selalu lebih mulia dari org lain..
6. "Ghodbul ulamai", - sangat benci dengan
nasihat baik dan ulama.
7. "Qolbul hajari", - tidak ada rasa takut akan
peringatan kematian, kuburan dan akhirat.
8. "Himmatuhul bathni", - gilanya pada dunia
tanpa peduli halal haram yang penting kaya.
9. "Anaaniyyun" - mementingkan diri sendiri
dan terlalu ego.
10. "Al intiqoom", pendendam yang hebat.
11. "Albukhlu", sangat kedekut.
12. "Ghodhbaanun", cepat marah kerana
keangkuhan dan dengki.
13. "Asy Syirku", syirik dan percaya sekali
kepada dukun dan yang seumpamanya.
Astaghfirullahal'azim... Lalu bagaimana caranya
agar kembali menghidupkan hati yang mati?

1 : Mulailah dengan sungguh sungguh
bertaubat. Allah janji akan mengubah keadaan
mereka yang sungguh-sungguh bertaubat.

Firman Allah :
ﺇﺇِﻟَّﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺎﺏَ ﻭَﺁﻣَﻦَ ﻭَﻋَﻤِﻞَ ﻋَﻤَﻠًﺎ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻓَﺄُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻳُﺒَﺪِّﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﺳَﻴِّﺌَﺎﺗِﻬِﻢْ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕٍ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ ﺭَﺣِﻴﻤً
"Kecuali orang yang bertaubat dan beriman
serta mengerjakan amal yang baik, maka
orang-orang itu, Allah akan menggantikan
(pada tempat) kejahatan mereka dengan
kebaikan; dan adalah Allah Maha Pengampun,
lagi Maha Mengasihani. " (QS Al Furqon 70).
Tadinya kotor menjadi bersih, tadinya hina
menjadi mulia, tadinya mati menjadi hidup,
tadinya hatinya keras menjadi mudah
menangis.
2 : Banyakkan berdzikir, beristighfar dan
berselawat,

Firman Allah :
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺫْﻛُﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺫِﻛْﺮًﺍ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ( 41)
ﻭَﺳَﺒِّﺤُﻮﻩُ ﺑُﻜْﺮَﺓً ﻭَﺃَﺻِﻴﻠًﺎ (42
43 - ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَﻣَﻠَﺎﺋِﻜَﺘُﻪُ ﻟِﻴُﺨْﺮِﺟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ
ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَﻛَﺎﻥَ َﺑِﺎﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ
" Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah
(dengan menyebut nama Allah), zikir yang
sebanyak-banyaknya.Dan bertasbihlah kepada-
Nya di waktu pagi dan petang.Dialah yang
memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya
(memohonkan ampun untukmu), supaya Dia
mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada
cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha
Penyayang kepada orang-orang yang
beriman." (QS Al Ahzab 41-43).
Rasulullah SAW bersabda: "Perumpamaan
orang yang berzikir kepada Allah dengan orang
yang tidak berzikir kepada Allah adalah
sepertimana orang yang hidup dengan orang
yang mati." (HR Bukhari dan Muslim)
3: Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi
Muhammad SAW
, seperti mengerjakan salat
malam, tadabbur Alquran, berjamaah di
masjid, sedekah, selalu menjaga wudhu,
bersilaturrahim dan sebagainya. Lakukan
dengan kesedaran, kecintaan kepada
Rasulullah, dan lakukan istiqomah terus
menerus, jangan putus.
ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻭَﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺑِﻤَﺎ ﻧُﺰِّﻝَ ﻋَﻠَﻰ
ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻛَﻔَّﺮَ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﺳَﻴِّﺌَﺎﺗِﻬِﻢْ
ﻭَﺃَﺻْﻠَﺢَ ﺑَﺎﻟَﻬُﻢْ
"Dan (sebaliknya) orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal yang soleh serta
beriman kepada Al-Quran yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad (s.a.w) - yang ialah
kebenaran dari Tuhan mereka, - Allah
mengampunkan dosa-dosa mereka, dan
menjayakan keadaan mereka (di dunia dan di
akhirat)." (QS Muhammad: 2)..
Tentu yang paling utama adalah melakukan taat
bersungguh-sungguh, maka banyak keajaiban
pada hamba Allah yang sungguh-sungguh taat.
3 ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَّﻖِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺠْﻌَﻞْ ﻟَﻪُ ﻣَﺨْﺮَﺟًﺎ 2 ﻭَﻳَﺮْﺯُﻗْﻪُ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻟَﺎ
ﻳَﺤْﺘَﺴِﺐُ
"dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah
(dengan mengerjakan suruhanNya dan
meninggalkan laranganNya), nescaya Allah akan
mengadakan baginya jalan keluar (dari segala
perkara yang menyusahkannya), Serta
memberinya rezeki dari jalan yang tidak
terlintas di hatinya." (QS Ath Thalaq: 2-3).
Semoga Allah menghiasi hati kita dengan
keindahan iman dan kemuliaan akhlak..
Allahumma Aamiin.. smile emoticon

No comments:

Post a Comment